Om oss - Mälarsalen

Stockholms största och främsta danspalats

Mälarsalens danskurser är Stockholms största och främsta danspalats. Sedan 1972 har parkettgolven på över niotusen kvadratmeter nötts av ca 8 miljoner dansare. Här bedrivs dansbandskvällar och en väl tilltagen kursverksamhet där över 150 000 elever undervisats i Mälarsalens danskursverksamhet. Hos oss står landets mest kompetenta lärarkår till ditt förfogande.

Mälarsalens danskurser ägs av Münchenbryggeriet Event + Konferens (Münchenbryggeriet AB) och ligger i själva Münchenbryggeriet som är ett av Stockholms mest karaktäristiska inslag i stadsbilden. Samtidigt är det ett mycket uppskattat minnesmärke över en svunnen industriepok. Här tillverkades öl i över hundra år, under perioden 1857-1971.
Påsknatten 1893 utbröt en våldsam brand som förstörde större delen av bryggeriet. Förödelsen var stor. Uppbyggnadsarbetet leddes av arkitekten Hjalmar Karlsson och ingenjören Alvin Jacobi, och ur denna förödelse växte det nya Münchenbryggeriet upp med sin långa fasad i renässansstil och sina nygotiska gavlar. Det nya Münchenbryggeriet fick en modern utrustning och drevs framgångsrikt enligt de senaste tillverkningsmetoderna. Strax efter sekelskiftet hade Münchenbryggeriet vuxit till Sveriges största bryggeri.
I september 1971 var ölepoken slut vid Münchenbryggeriet. Som mest hade Münchenbryggeriet en kapacitet av 60 000 flaskor öl i timmen. Under 1971 – 72 flyttade en del småindustrier, kontor och framför allt fritidsverksamheter in i de gamla bryggerilokalerna där Mälarsalens danskurser och konferensverksamheten, blev kända för en bred allmänhet.

Vill ditt företag arrangera ett evenemang vid Münchenbryggeriet Event och Konferens, läs mer här: