Bokningsvillkor - Mälarsalen

Mälarsalens bokningsvillkor

Ta del av Mälarsalens bokningsvillkor här.

Dessa villkor ersätter tidigare villkor och gäller bokningar/köp som genomförs from 2018-05-25.

Mälarsalen reserverar sig för eventuella felskrivningar samt tryckfel och förbehåller sig rätten att justera dessa före och efter att kunden bokat aktiviteten.
Registrering av bokning

Vid bokning av aktiviteter via Mälarsalens hemsida är du som kund ansvarig för köpet och att dina kontaktuppgifter är korrekta. För att boka en aktivitet vid Mälarsalen måste du vara myndig för att genomföra ditt köp. Genom att godkänna bokningen intygas även att du har målsmans tillstånd.

Kontrollera noggrant dina uppgifter och att köpet överensstämmer med dina önskemål innan du bekräftar ditt köp. Vi skickar alla bekräftelser via e-post så kontrollera att du anger korrekt e-postadress. I och med att du bekräftat ditt köp så godkänner du att Mälarsalen och Cogwork behandlar dina personuppgifter inom ramen för kursverksamheten samt för utskick av kursinformation och erbjudanden via mail i enlighet med GDPR.

Bokningar av aktiviteter är bindande när köparen erhållit ett antagningsbesked som skickats via mail. Alternativt när köparen bokat en kurs ”över disk”, via mail och/eller telefon och muntligt/skriftligt godkänt personuppgiftsbehandlingen. Är en köpare placerad på kölista/reservlista, exempelvis pga ojämn fördelning, blir köpet bindande först när antagningsbeskedet mailats ut.

Bokningar av 5- och 7-veckorskurser samt intensivkurser är personliga och kan inte överlåtas utan Mälarsalens medgivande. Bokningar av aktiviteter såsom kursavslutningsfester får överlåtas om köparen meddelar Mälarsalen via e-post info@malarsalen.se eller telefon 08-6583000 senast två dagar innan aktiviteten påbörjas. Bokning av presentkort kan också överlåtas till annan individ, vänligen meddela Mälarsalen via e-post info@malarsalen.se eller telefon 08-6583000.

Ångerrätt

För samtliga köp som sker via Mälarsalens hemsida samt via telefon och/eller mail, följer Mälarsalens danskurser Distansavtalslagen (2005:59) vilket innebär att köparen har 14 dagars ångerrätt under förutsättning att aktiviteten inte använts, genomförts eller påbörjats under denna period.

Köparen erhåller full återbetalning om aktiviteten inköpts tidigare än 14 dagar innan aktiviteten startat. Köpare som köpt en aktivitet senare än 13 dagar innan aktiviteten startar och ångrar sitt köp, se avbokningsregler under ”Avbokning” nedan.

För köp av aktiviteter som sker “över disk” direkt hos Mälarsalen, gäller inte Distansavtalslagen och därmed inte heller ångerrätten.
Observera att inköp av presentkort ej omsluts av ångerrätten.

Betalsätt och betalningsvillkor

Vid bokning av aktiviteter erbjuder Mälarsalen (via Cogwork) fakturabetalning och vi vissa fall även direkt kortbetalning online, som betalningsalternativ. Vid faktura, skickas ett antagningsbesked innehållandes betalningsuppgifter ut till köparens mail så snart Mälarsalen kan erbjuda köparen en plats på aktiviteten. I vissa fall kan köparen också betala sin aktivitet ”över disk” direkt hos Mälarsalen, men då gäller inte distansavtalslagen och heller inte ångerrätten.

Fakturans betalningsvillkor för 5- och 7-veckorskurser är densamma som sista angivna datum för ”boka-tidigt-rabatten” som framgår i kursinformationen. Bokar köparen en kurs senare än detta datum, är fakturans betalningsvillkor 3 dagar.

Fakturans betalningsvillkor för intensivkurser är 14 dagar innan intensivkursen startar. Bokar köparen intensivkursen senare än 14 dagar innan kursen startar, är fakturans betalningsvillkor 3 dagar.

Fakturans betalningsvillkor för aktiviteter såsom kursavslutningsfester och presentkort, är 3 dagar.

Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Avbokning

Avbokning av aktivitet skall ske via e-post till info@malarsalen.se eller via telefon 08-6583000. Uppge namn och vilken aktivitet avbokningen avser vid kommunikation med Mälarsalen.

Mälarsalen tillämpar följande avbokningsregler:

Vid avbokning av intensivkurser:
… som sker mer än 14 dagar innan kursen startar, erhåller kunden full återbetalning av inbetalt belopp.

… som sker när 13 dagar eller färre återstår till kursstart, erhålls ingen återbetalning av inbetalt belopp.

Vid avbokning av 7-veckorskurser:
… som sker innan sista dag för ”boka-tidigt-rabatten” löpt ut (vilket står angivet i kursinformationen), erhåller kunden full återbetalning av inbetalt belopp.
… som sker efter att sista dag för ”boka-tidigt-rabatten” löpt ut, fram t.o.m 10 dagar efter att kursen startat, har kunden möjlighet att få 550:- återbetalt oavsett hur mycket kunden betalat för köpet samt om kunden hunnit påbörja kursen eller inte. Återbetalningen sker under förutsättning att kunden begär detta skriftligen via e-post info@malarsalen.se alternativt via telefon 08-6583000 och är Mälarsalen tillhanda senast 10 dagar efter att kursen startat.
Vid avbokning som sker senare än 11 dagar från kursstarten, erhålls ingen återbetalning av inbetalt belopp.

Vid avbokning av 5-veckorskurser:
… som sker mer än 14 dagar innan kursen startar, erhåller kunden full återbetalning av inbetalt belopp.
… som sker efter att sista dag för ”boka-tidigt-rabatten” löpt ut, fram t.o.m 10 dagar efter att kursen startat, har kunden möjlighet att få 250:- återbetalt oavsett hur mycket kunden betalat för köpet samt om kunden hunnit påbörja kursen eller inte. Återbetalningen sker under förutsättning att kunden begär detta skriftligen via e-post info@malarsalen.se alternativt via telefon 08-6583000 och är Mälarsalen tillhanda senast 10 dagar efter att kursen startat.
Vid avbokning som sker senare än 11 dagar från kursstarten, erhålls ingen återbetalning av inbetalt belopp.

Vid avbokning av danskväll:
… som sker mer än 14 dagar innan aktiviteten startar, erhåller kunden full återbetalning av inbetalt belopp.
… som sker när 13 dagar eller färre återstår till aktivitetens start, erhålls ingen återbetalning av inbetalt belopp.

Om Mälarsalen av begriplig anledning skulle ställa in en aktivitet, sker full återbetalning till köparen.
Om Mälarsalen av begriplig anledning byter ett aktivitetdatum och det nya datumet inte passar köparen, sker full återbetalning.

Vid köp av presentkort är avbokning samt återköp ej tillåtet.

Sjukdom/Olycksfall

När du deltar vid Mälarsalens verksamhet är du inte försäkrad för eventuella skador som du kan oberopas på plats. Se därför över din hemförsäkning för att täcka eventuella uppkomna skador.

Vid sjukdom/olycksfall som gör det omöjligt för kunden att genomföra en aktivitet, kan Mälarsalen frångå ovan angivna villkor för avbokning och återbetalning. Sjukdomen/olycksfallet ska styrkas av läkarintyg där det tydligt framgår att det ej är lämpligt/möjligt att genomföra kursen.

Mälarsalen kan dock aldrig göra undantag/återbetalningar för följande aktiviteter:
Kursavslutning/Danskväll
Presentkort

Vid inköp av ovan 2 (två) angivna aktiviteter rekommenderar Mälarsalen att köparen försöker överlåta sin plats. Senast två dagar innan aktiviteterna påbörjas skall köparen via e-post info@malarsalen.se eller telefon 08-6583000, meddela eventuell aktivitetöverlåtelse till Mälarsalen.

https://malarsalen.se/app/uploads/2023/09/MS_bokningsvillkor_2023.png