Betalningsrutiner + friskvårdsbidrag - Mälarsalen

Betalningsrutiner + friskvårdsbidrag

Följande betalningsrutiner gäller vid bokning av kurs/aktivitet på Mälarsalen.

Betalning via kort/bankgiro (BG)

När du bokat och blivit direktantagen på en kurs/aktivitet på Mälarsalen, kan du betala denna direkt med kort i slutet av bokningsskedet. Om du inte väljer att betala kursen direkt med kort på vår hemsida kan du välja fakturabetalning istället. Fakturan skickas då till den mailadress som du angivit i bokningen. Observera att fakturan (Antagningsbesked + betalningsinfo) skickas till varje enskild bokningsmottagare; så vid eventuell parbokning kommer hälften av kurspriset skickas till respektive person i bokningen.
Om en person önskar betala hela kursavgiften vid en parbokning, svara på fakturamailet (Antagningsbesked + betalningsinfo) och be om en ”Ny gemensam faktura”. Mälarsalen ser då till att skicka en ny faktura med nytt OCR-nummer samt rätt parpris.

Betalning med friskvårdsbidrag

Mälarsalen samarbetar med tre friskvårdsleverantörer. Om du och ditt företag är ansluten till någon av dessa kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag för att betala din kursavgift. OBS! Privatlektioner går inte att betala med friskvårdspengar! För att betala din kurs med ditt friskvårdsbidrag;
För dig med Wellnet

1. Börjar med att boka din kurs på Mälarsalens hemsida.
2. När du mottagit ditt antagningsbesked (Antagningsbesked + betalningsinfo) loggar du in på din friskvårdsplattform (Wellnet). Sök på ”Mälarsalens danskurser” och betala sedan den kurs på Wellnet du tidigare bokat på vår hemsida.
3. Det kvitto du mottager från Wellnet vidarebefordrar du till info@malarsalen.se så registrerar Mälarsalen att kursen är betald.
4. När beloppet är mottaget/registrerat hos Mälarsalen, mottager du ett kvitto från oss om att kursen är betald.

För dig med Epassi

1. Börjar med att boka din kurs på Mälarsalens hemsida.
2. När du mottagit ditt antagningsbesked (Antagningsbesked + betalningsinfo) loggar du in på din friskvårdsplattform (Epassi).
3. Sök på ”Mälarsalens danskurser” och fyll sedan i det belopp som kursen kostar vid köptillfället.
4. Det kvitto/köpebevis du mottager från Epassi vidarebefordrar du till info@malarsalen.se så registrerar Mälarsalen ditt friskvårdsköp.
5. När beloppet är mottaget/registrerat hos Mälarsalen, mottager du ett kvitto från oss att kursen är betald.

För dig med Friskvårdskuponger/Min Friskvård

1. Börjar med att boka din kurs på Mälarsalens hemsida.
2. När du mottagit ditt antagningsbesked (Antagningsbesked + betalningsinfo) loggar du in på din friskvårdsplattform (Friskvårdskuponger/Min Friskvård).
Välj sedan något av följande alternativ:
2a. Innehar du ”Friskvård Direkt” ringer du in/mailar du oss ditt fullständiga personnummer samt beloppet som kursen kostar. Eller:
2b. Innehar du ”Fysiska kuponger”, önskar vi att du mailar oss varje kupongs id-nummer som du önskar lösa in.(OBS! Om ditt kupongbelopp som inlöses överskrider kurspriset, ges ingen återbetalning. Vi rekommenderar då att du inlöser ett lägre belopp än vad kurspriset är och betalar resterande summa/mellanskillnadsom som återstår till vårt Bankgiro.) Kupongid-nummer mailas till info@malarsalen.se
3. När beloppet är mottaget/registrerat hos Mälarsalen, mottager du ett kvitto från oss att kursen är betald.

För dig utan specifik friskvårdsleverantör

Om ditt företag inte är knuten till någon specifik friskvårdsleverantör, skriver vi också ut kvitton som är giltiga för ”vanlig” friskvårdsutbetalning.
1. Först efter att du betalt din kursavgift och mottagit ett automatiska kvitto från Mälarsalen, kan du maila oss ditt namn, postadress, personnummer samt vilken kurs/kurser du önskar få friskvårdskvitto på.
2. Vi mailar tillbaka ett fullständigt kvitto i pdf-format som du sedan kan vidarebefordra till den person på ert företag som ansvarar för friksvårdsutbetlningar.

Hör gärna av er till oss vid frågor!